Casa Japanese EnglishLista de Aguja
Desechables
Go shin
Prensa Pegada
Tei shin
Shoni shin
Rodillo
Tubo
Otras
Más +
Desechables Go-shin Prensa Pegada Tei-shin Otras Rodillo Shoni-shin Sangre Saliendo
Hifu-shin
Desechables
Acero Inoxidable, Cosmetic, Plata, Chincheta, Intradermal, Cobalto, China
Top
Go-shin


Go-shin
Acero Inoxidable
Plata
Kyuto-shin
Nakada
Shigo
Oreja
Estilo de Sakashita
Top
Aguja de Prensa y Pegada


Enbi Shin
Chincheta


Cinta


Hinai Shin
Intradermal


Ryu Shin (Enban)
Disco Pequeño


Ryu Shin (Kyu) Bala


Ryu-shin(Kyu)Ofurugyo
Top
Tei-shin


con Muelle


Moderna


Titanium


Kozato


Clásica


En


Yanagishita
Top
Aguja de Rodillo


Rodillo


con Shumo


con Inri


Corredizo


Rodillo Gigante


Super Rodillo


Gyokusho


con En-shin larga


Juego de Roddilo de Oro


Aguja de Girar


Rodillo de Gemelo

Top
Shoni-shin


Sankaku Yoneyama
Aleta de Tiburón


Juego


Metal-Shin


Zan Shin


Hera Shin
Espátula


Tamagata Shoni Shin
Rastrillo & Espátula


Choto Shin
Espada Larga


Sankaku Bari
Triángulo


Choki Shin


Bachi Bari
Plectro


Kaki Bari
Pitchfork


Kumade Shin
Mano de Oso


Desechable
Top
Hifu-shin Aguja por Piel


Sankaku Hifu Shin
Triángulo


Baika Shin
Dar un Toque de Pendular


Shumo Shin
Cepillo


Shoni 5 Agujas


Hoki Shin
Escoba


Matsuba Shin
Hoja de Pino


Juego
Top
Sangre Saliendo


Sanryo Shin
Aguja de Incisión


Saiketsu Shin
Examinar Sangre
Top
Otras Agujas


Yuko Shin


Zashi Shin
Sacando Célula


Furiko Shin
Péndulo


En-Shin de Yanagishita


Da Shin
para estumilando abdomen


Jui Shin
Animal


Inri Shin

Top
overseas@oq83.jp Home Last Update: 2017/07/11